Ví Mini Đựng Thẻ Card

Ví Da Mini Đựng Thẻ DDB-1608-VD04

240.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 11-8-2,5 cm

Ví Da Mini Đựng Thẻ DDB-1608-VD02

240.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 11-8-2,5 cm