Ví Nam Da Bò

Ví Dài Nam Đẹp Phong Cách Thương Gia 12%

Ví Dài Nam Đẹp Phong Cách Thương Gia

395.000đ  450.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 19,5-9,5-2,5 cm

Ví Da Mini Đựng Thẻ DDB-1608-VD04

240.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 11-8-2,5 cm

Ví Da Nam Bò Cao Cấp DDB-1608-VD11 6%

Ví Da Nam Bò Cao Cấp DDB-1608-VD11

385.000đ  410.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 13-10-2 cm

Ví Da Nam Bò Sáp Cao Cấp DDB-1608-VD10 6%

Ví Da Nam Bò Sáp Cao Cấp DDB-1608-VD10

385.000đ  410.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Sáp Cao Cấp + Kích Thước : 13-10-2 cm

Ví Da Mini Đựng Thẻ DDB-1608-VD02

240.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 11-8-2,5 cm

VÍ ĐỨNG DA BÒ CAO CẤP DDB-1608-VD09

320.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 12-9,5-2 cm

VÍ ĐỨNG DA BÒ CAO CẤP DDB-1608-VD08

320.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 12-9,5-2 cm

Ví Da Bò Cao Cấp Mềm Mại DDB-1608-DBM01 7%

Ví Da Bò Cao Cấp Mềm Mại DDB-1608-DBM01

390.000đ  420.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 12-10-3 cm
(Cả nam và Nữ đều sử dụng)

VÍ ĐỨNG DA BÒ CAO CẤP DDB-1608-VD07

320.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 12-9,5-2 cm

Ví Da Nam Bò Sáp Cao Cấp DDB-1608-VB06 15%

Ví Da Nam Bò Sáp Cao Cấp DDB-1608-VB06

390.000đ  460.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Sáp Cao Cấp + Kích Thước : 13-10-2 cm

Ví Da Nam Bò Cao Cấp DDB-1608-VB05

390.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Cao Cấp
+ Kích Thước : 11-9-2,5 cm

VÍ ĐỨNG DA BÒ SÁP CAO CẤP DDB-1608-VD01

350.000đ

+ Chất Liệu : Da Bò Sáp Cao Cấp + Kích Thước : 12-10 cm